01 VIII 1944 POW Camp Shumen, March 1944 The Plateau of Shumen
 
 

 

Този сайт подкрепя идеята за толерантност и сътрудничество между обикновените хора от държавите, разделени някога от суровите години на войните

Военнопленнически лагер Шумен - 1943/1944 год.

   През Втората Световна война на платото край Шумен е действал военнопленнически лагер за англо-американски самолетни екипажи, свалени над България. На 8 септемри 1944 година от лагера са освободени 327 военнопленници, представители на 9 държави, повечето американци.
   
   През 1999 год. граждански инициативен комитет в Шумен организира отбелязване на 55-годишнината от закриването на лагера. Неговата цел бе запознаването на обществеността у нас и чужбина с факта, че местните военни власти и населението на Шумен през ония сурови военни години, са проявявали толерантно отношение към военнопленниците.
   През 2004 г. дейноста на комитета бе възстановена, с подкрепата на община Шумен, Шуменския Университет,  Дирекция на природен парк "Шуменско плато", и др. и бяха проведени редица прояви по отбелязването от 60-годишнината на освобождаването на военнопленниците.

Историята на екипажа на B-24 "Gidi Gidi Boom Boom"

 
Bulgaria
United Kingdom - 17 POW's Yugoslavia- 10 POW's
South Africa - 4 POW's Canada - 2 POW's
Netherlands - 2 POW's Australia - 2 POW's
USA - 292 POW's

 Ноември 2007


copyright © 2007 - Stanimir Stanev
stan@shu-bg.net